فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت گياه دارويی صنعتی آنغوزه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت گياه دارويی صنعتی آنغوزه فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 28 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پسته

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت پسته فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 40 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 65 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کنترل بیولوژیکی توسط عوامل مفید فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 26 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زراعت سيب زميني

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت زراعت سيب زميني فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 27 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بلانچینگ

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بلانچینگ فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 32 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ماشین های خاک ورزی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت ماشین های خاک ورزی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 107 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تـوليد بـذر هيبريـد در آفتـابگردان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تـوليد بـذر هيبريـد در آفتـابگردان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعي فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24 پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی