فایل های دسته بندی آمار

پاورپوینت روش های اجرای پروژه

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت روش های اجرای پروژهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 23پاورپوینت کامل و آماده ارائهبکارگیری اشکال و تصاویر مرتبط با هر بخشفهرست مطالب:تعریف قرارداد عوامل ذینفع در پروژهانواع سیستمها...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم

پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم,پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم,تحقیق پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم,پایگاه داده تحلیلی,قابلیت های OLAP,بررسی مدل داده ای چند بعدی و رابطه ای,دسته بندی های OLAP,

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با آنالیز کلاستر

پاورپوینت آشنایی با آنالیز کلاستر,پاورپوینت آنالیز کلاستر ,آنالیز کلاستر ,تحقیق آنالیز کلاستر ,مقاله آنالیز کلاستر ,بررسی آنالیز کلاستر ,آنالیز کلاستر چیست,کاربرد های آنالیز کلاستر ,اهداف آنالیز کلاستر ,انتخاب متغیرهای کلاستر ,فرایند تصمیم گیری آنالیز کلاستر ,طرح تحقیق در آنالیز کلاستر,

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره

پاورپوینت سیستم های چند معیاره,پاورپوینت سیستم های تصمیم گیرنده,پاورپوینت انواع سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره,پاورپوینت درباره سیستم های تصمیم گیرنده چند معیاره

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رگرسیون لگاریتمی

پاورپوینت حل رگرسیون لگاریتمی,پاورپوینت درباره رگرسیون لگاریتمی,پاورپوینت درمورد رگرسیون لگاریتمی,پاورپوینت رگرسیون لگاریتمی در آمار,پاورپوینت رگرسیون لگاریتمی در مسائل آماری,پاورپوینت رگرسیون لگاریتم

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش نمودار درختی AVI

پاورپوینت پیاده سازی درخت avl,پاورپوینت درخت avl در درس ساختمان داده,پاورپوینت درخت جستجوی دودویی بهینه,پاورپوینت درخت red black

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدل ریاضی در آبهای سطحی

پاورپوینت سیستمهای گسسته و پیوسته,پاورپوینت مدل ریاضی در آب‌های سطحی,پاورپوینت هنر مدلسازی,پاورپوینت ساختار مدل در حالت تک رخداد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آمار توصیفی و استنباطی

پاورپوینت نمودار چندبر فراوانی,پاورپوینت نمودار چندبر فراوانی در اکسل,پاورپوینت نمودار چندبر فراوانی تجمعی,پاورپوینت شاخص‌های پراکندگی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

پاورپوینت درس آمار و احتمالات مهندسی ,پاورپوینت کتاب آمار و احتمالات مهندسی ,پاورپوینت برای درس آمار و احتمالات مهندسی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سیستمهای محاسبات فراگیر

پاورپوینت محاسبات فراگیر چیست,پاورپوینت تعریف محاسبات فراگیر,پاورپوینت محیط‌های محاسبات فراگیر,پاورپوینت مدل کردن زمینه در محیط محاسبات فراگیر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع نمودارها و جداول آماری

پاورپوینت انواع نمودارهای آماری,پاورپوینت انواع نمودارها و کاربرد آنها,پاورپوینت انواع نمودارهای کنترلی,پاورپوینت انواع نمودارها در آمار,پاورپوینت کاربرد نمودارها در آمار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی تحقیق همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس

پاورپوینت تحقیق همبستگی,دانلود پاورپوینت تحقیق همبستگی,پاورپوینت درمورد تحقیق همبستگی,پاورپوینت تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس,دانلود پاورپوینت تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس,پاورپوینت درباره تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس,

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 90