فایل های دسته بندی بهداشت عمومی - صفحه 1

پاورپوینت بهداشت مادر و کودک

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بهداشت مادر و کودکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 23پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:اهمیت بهداشتیمراقبت از نوزادزمان انجام مراقبت پس از زایمانمشاوره تنظیم خانوادهو...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت روان محيط کار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بهداشت روان محيط کارفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 15پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:قوانین کارگاهتاریخچه بهداشت روانبهداشت روانیویژگی های بهداشت روان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بهداشت دهان و دندان کودکان

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بهداشت دهان و دندان کودکانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 12پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:سندرم شيشه شيرپوسيدگيزمان رويش دندانهاي شيريجدول رویش دندانهای شیری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پيشگيری از ايدز در محيط كار

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت برنامه پيشگيري از ايدز در محيط كارفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 50پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:حقايق ايدز در محيط كاربرنامه هاي پيشگيري از AIDS درمحيط كارپيامدهاي اقتص...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش بهداشت فردی و عمومی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت فردی و عمومیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 35پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تعريف آموزش بهداشتسلامتی‌ چیست‌؟بهداشت پوستبهداشت موبهداشت کارکنانراه های آ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با بیماری هاری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماری هاریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تعریفاپیدمیولوژیپراکندگی موارد حیوان گزیدگی در سال 83تعریف اپیدمیولوژیک هاریعلایم...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کلیات ایمونولوژی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت کلیات ایمونولوژیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 24پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:انواع پاسخ ايمنيانواع سلولهاي خونيسلولهاي بيگانه خوارمراحل بيگانه خواريمراكز لنفاوي اوليهم...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حواس شنوایی و بینایی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت حواس شنوایی و بیناییفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 42پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:حواس پنج گانهگوشگوش خارجیلاله گوشمجرای گوش خارجیپرده صماخگوش میانیپنجره بیضیپنجر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 41پاورپوینت کامل و آماده ارائهقسمتی از متن پاورپوینت:مفهوم آمارجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی