فایل های دسته بندی شبکه های بین خودرویی - صفحه 1

بهبود شبکه VANET

بهبود شبکه VANET تعداد صفحات : 101 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول: شبکه هاب بی سیم انواع شبکه های بی سیم 7 فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANE18 1-2 مسیر یابی در VANET 26 2-2 پروتکل ها 27 فصل سوم: انتشار داده در VANET 28 1-3شرح انتشار داده در VANET 2-3-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتشار اطلاعات در شبکه VANET

انتشار اطلاعات در شبکه VANET تعداد صفحات : 105 با فرمت ورد فهرست مقدمه 3 فصل اول : انواع شبکه های بی سیم 9 1- 1WPAN 10 2- 1WLANS 10 3-1 WMANS 10 4-1 WWANS 10 5-1 WLAN ها 11 1-5-1 معماری802.11. 11 2-5-1 استانداردهای 802.11 12 •802.11b 12 • 802.11a 12 3-5-1امنیت WLAN 13 WEP • و WPAو WPAZ 13 6-1 شبکه

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخيص سياه چاله در شبكه های موردی بيسيم با استفاده از سيستمهای ايمنی مصنوعی

تشخيص سياه چاله در شبكه های موردی بيسيم با استفاده از سيستمهای ايمنی مصنوعي تعداد صفحات : 51 با فرمت ورد و قابل ویرایش 1 مقدمه1 -2 مفاهیم مورد نیاز و پیشینه مسئله 1 -1-2 تعریف و ویژگیهای شبکه های موردی بی سیم و حملات آن ها3 -1-1-2 سیستم های توزیع شده 3 -2-1-2 سیستم های فراگیر 3 -3-1-2 شبکه های

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انتشار اطلاعات در شبکه VANET

پروژه دانشجویی انتشار اطلاعات در شبکه VANET VANET(شبکه Ad-Hoc خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات در شبکه های VANET

پایان نامه بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات در شبکه های VANET تعداد صفحه :73 فرمت :PDF چکیده VANET به عنوان یک محیط شبکه برای سیستم های حمـل و نقـل هوشـمند مطـرح شـده اسـت. در ایـن سمینار می خواهیم پروتکل های انتقال داده موجود در VANET را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا طبقه ب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل