فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت تهیه غذا کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تهیه غذا کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم و روندنما کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت الگوریتم و روندنما کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار با چوب و فلز (ساخت آویز) کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کار با چوب و فلز (ساخت آویز) کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نوشتن با رایانه کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت نوشتن با رایانه کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تایپ در رایانه کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت تایپ در رایانه کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هنرهای دستی (دوخت جامدادی) کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت هنرهای دستی (دوخت جامدادی) کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار با رایانه کار و فناوری ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کار با رایانه کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با رایانه کار و فناوری پایه ششم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آشنایی با رایانه کار و فناوری پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اعتیاد و خطرات آن تفکر و سبک زندگی هشتم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت اعتیاد و خطرات آن تفکر و سبک زندگی پایه هشتم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 پاورپوینت با محیط حرفه ای منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی افکت ها، تصاویر، اشکال و تم بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی