فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی هشتم تعداد اسلاید:23 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش میباشد فایل دارای تصاویر مربوط به متن و با کیفیت میباشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم تعداد اسلاید:28 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش میباشد. فایل دارای تصاویر مربوط به متن و با کیفیت میباشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی تعداد اسلاید:21 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش میباشد فایل دارای تصاویر مربوط به متن و با کیفیت میباشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس چهاردهم مطالعات هشتم تعداد اسلاید:27 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش میباشد. فایل دارای تصاویر مربوط به متن و با کیفیت میباشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:درس سیزدهم مطالعات اجتماعی هشتم. تعداد اسلاید:15 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد. فایل دارای تصاویر مربوط به مطلب و با کیفیت می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتناعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی. تعداد اسلاید:29 فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد. فایل دارای تصاویر مربوط به مطلب و با کیفیت می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم

عنوان فایل:پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی هشتم‌.تعداد اسلاید:18فایل به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش می باشد.فایل دارای تصاویر مفهومی و با کیفیت می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حرکت و چیدمان روی صحنه فرهنگ و هنر پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت حرکت و چیدمان روی صحنه فرهنگ و هنر پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگردانی و انتخاب نمایشنامه فرهنگ و هنر پایه نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت کارگردانی و انتخاب نمایشنامه فرهنگ و هنر پایه نهم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی