فایل های دسته بندی پایه هشتم - صفحه 1

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - قوه قضائیه

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - قوه قضائیه تعداد اسلاید : 22 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - آسیب های اجتماعی و پیشگیری از آنها تعداد اسلاید : 28 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هشتم جلسه دوم قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس هشتم جلسه دوم قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه - تعداد اسلاید : 24 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم پیامهای آسمان پایه هشتم - نردبان آسمان

پاورپوینت درس ششم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - نردبان آسمان تعداد اسلاید : 16 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس پنجم پیامهای آسمان پایه هشتم - روزی که اسلام کامل شد

پاورپوینت درس پنجم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه - روزی که اسلام کامل شد تعداد اسلاید : 13 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم دایره

پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم- دایره تعداد اسلاید : 88 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه هشتم- آمار و احتمال تعداد اسلاید : 101 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه هشتم توان و جذر

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه هشتم- توان و جذر تعداد اسلاید : 98 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - وظایف دولت

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هشتم - وظایف دولت تعداد اسلاید : 21 پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی