فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت هنر و معماری درس 16 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت هنر و معماری درس 16 تاریخ دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 37 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت زبان و آموزش درس 15 تاریخ دهم انسانی

پاورپوینت زبان و آموزش درس پانزدهم تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 19 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دین و اعتقادات درس 14 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی:دانلود پاورپوینت دین و اعتقادات درس چهاردهم تاریخ 1 دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اقتصاد و معیشت درس 13 تاریخ دهم انسانی

پاورپوینت اقتصاد و معیشت درس 13 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 25 اسلاید

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جامعه و خانواده درس 12 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت جامعه و خانواده درس دوازدهم تاریخ دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اشکانیان و ساسانیان درس 10 تاریخ دهم انسانی

پاورپوینت اشکانیان و ساسانیان درس 10 تاریخ دهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایش شامل: 29 اسلاید این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس 9 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس نهم تاریخ دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس 8 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سپیده دم تمدن ایرانی درس هشتم تاریخ دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس 7 تاریخ دهم انسانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس هفتم تاریخ دهم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی