فایل های دسته بندی دهم انسانی - صفحه 1

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه دهم

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه دهم. فایل دارای تصاویری با کیفیت بالا و مفهومی است. تعداد اسلاید:35

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 14 دین و زندگی دهم علوم انسانی زیبایی پوشیدگی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زیبایی پوشیدگی درس 14 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار ز

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 13 دین و زندگی دهم علوم انسانی فضیلت آراستگی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فضیلت آراستگی درس 13 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 24

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 12 دین و زندگی دهم علوم انسانی یاری از نماز و روزه

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یاری از نماز و روزه درس 12 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 29 همراه با پاسخ فعالیت ها پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا ب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 دین و زندگی دهم علوم انسانی دوستی با خدا

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دوستی با خدا درس 11 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیب

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 10 دین و زندگی دهم علوم انسانی اعتماد بر او

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اعتماد بر او درس 10 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 همراه با پاسخ فعالیت ها پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 9 دین و زندگی دهم علوم انسانی آهنگ سفر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آهنگ سفر درس 9 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 28 همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 8 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرجام کار

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فرجام کار درس 8 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 26 همراه با پاسخ فعالیت ها پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا با توجه بر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 7 دین و زندگی دهم علوم انسانی واقعه بزرگ

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت واقعه بزرگ درس 7 دین و زندگی دهم علوم انسانی فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 27 همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی