فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

پاورپوینت اینها و آنها درس هفدهم هدیه های آسمان پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اینها و آنها درس 17 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان سرو سربلند سامرا

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سرو سربلند سامرا درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان دسته گلی از آسمان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دسته گلی از آسمان درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 19

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تماشاخانه درس 1 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت تماشاخانه درس 1 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 17

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فضل خدا درس 2 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت فضل خدا درس 2 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت رازی و ساخت بیمارستان درس 3 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت رازی و ساخت بیمارستان درس 3 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 20

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بازرگان و پسران درس 4 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت بازرگان و پسران درس 4 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 18

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت چنار و کدوبن درس 5 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت چنار و کدوبن درس 5 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 21

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سرود ملی درس 6 نگارش پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت سرود ملی درس 6 نگارش پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی