فایل های دسته بندی پایه پنجم - صفحه 1

پاورپوینت سوره انبیاء درس 12 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انبیاء درس 12 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره شعراء یادآوری وقف درس 11 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره شعراء یادآوری وقف درس 11 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 26 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره انفال، یادآوری مد درس 10 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انفال، یادآوری مد درس 10 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره نحل، یادآوری التقاء ساکنین درس 9 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نحل، یادآوری التقاء ساکنین درس 9 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره ابراهیم، وقف درس 8 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ابراهیم، وقف درس 8 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 20 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره بقره، یادآوری مد درس 7 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره بقره، یادآوری مد درس 7 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره مائده، یادآوری حروف مقطعه درس 6 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره مائده، یادآوری حروف مقطعه درس 6 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس 5 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس 5 قرآن پایه پنجم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت سوره هود، یادآوری وقف درس 4 قرآن پنجم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره هود، یادآوری وقف درس 4 قرآن پایه پنجم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 22پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم) به همراه صوت آیات پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی