فایل های دسته بندی پایه چهارم

پاورپوینت سوره یوسف، سوره نبا درس 14 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره یوسف، سوره نبا درس 14 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره نمل، سوره جمعه درس 13 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره نمل، سوره جمعه درس 13 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره آل عمران، سوره محمد درس 12 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره آل عمران، سوره محمد درس 12 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره ملک، سوره طه درس 11 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ملک، سوره طه درس 11 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره بقره، سوره فتح درس 9 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره بقره، سوره فتح درس 9 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره هود، سوره قاف درس 10 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره هود، سوره قاف درس 10 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره اسرا علامت مد درس 6 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره اسرا علامت مد درس 6 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره آل عمران، سوره دخان درس 8 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره آل عمران، سوره دخان درس 8 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 19 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با خط قرآن کریم، سوره نحل، شوری درس 7 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت آشنایی با خط قرآن کریم، سوره نحل، شوری درس 7 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 23 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره آل عمران، حروف مقطعه درس 5 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره آل عمران، حروف مقطعه درس 5 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 21 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره واقعه، وقف درس 4 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره واقعه، وقف درس 4 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 17 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سوره ابراهیم، وقف درس 3 قرآن چهارم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره ابراهیم، وقف درس 3 قرآن پایه چهارم دبستان فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 18 پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم و سوم) به همراه صوت آیات

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 243