فایل های دسته بندی پایه ششم - صفحه 1

پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 25 بکارگیری اشکال زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت میمون های گرانبها تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت میمون های گرانبها تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ماه بود و روباه تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 16 بکارگیری تم زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت مارگیر و اژدها تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 13 بکارگیری اشکال زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شکلی دیگر (خفاش دیوانه) تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت شکلی دیگر (خفاش دیوانه) تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 22 بکارگیری اشکال زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دانه نی تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانه نی تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 15 بکارگیری افکت ها و تصاویر متحرک متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تپه کوچک تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت تپه کوچک تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 14 بکارگیری افکت ها و تم زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پلنگ ها و گوزن ها تفکر و پژوهش پایه ششم فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 12 بکارگیری اشکال و افکت های زیبا متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پسر بچه و درخت سیب تفکر و پژوهش

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پسر بچه و درخت سیب تفکر و پژوهش فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 23 بکارگیری اشکال و تصاویر متحرک متناسب با موضوع منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی